پرسشنامه مقنعه

 k;l

بانوان عزیز سلام

برای یک پروژه دانشگاهی به منظور سایز بندی و طراحی مقنعه به یاری شما نیازمندیم.

تعداد سوالات اندک است لطفا در پیشبرد این پروژه ما را همراهی فرمایید.

Section1

1- سن شما؟2-شغل شما؟

3- تحصیلات شما؟4- وضعیت تاهل؟