پرسشنامه برند سازی در صنعت پوشاک ایران؛ موانع و راهکارها

 photo_2016-04-13_18-26-41

مردمان سرزمین آریایی با نظرات خود ما را در این پژوهش که در راه کمک به احیاء صنعت پوشاک ایران انجام می شود همراهی نمایید.
به پاس این همراهی هدایایی ناقابل به تعدادی از شما عزیزان به قید قرعه  تقدیم می گردد.
اگر مایل به حضور در قرعه کشی جوایز ما هستید پست الکترونیکی خود را در پایان پرسشنامه درج فرمایید.

 

Brand