علاقمندی ها

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

 پردازش تصویر

 داده کاوی

 الگوریتم های فرا ابتکاری

 هوش مصنوعی

 کاربرد الگوریتمهای کامپیوتری در طراحی پارچه و لباس

 مکاترونیک