کنترل در نساجی(درس دکتری)


E57Se


  • سرفصل مطالب:

  • ۱-آشنایی با برد آردوینو
  • ۲-آشنایی با نرم افزار آردوینو و نحوه اتصال برد به کامپیوتر
  • ۳-آشنایی با کد نویسی در نرم افزار آردوینو
  • ۴-آشنایی با مبانی منطق دودویی و طراحی مدار منطقی
  • ۵- آشنایی با قطعات الکترونیکی و انواع سنسورها
  • ۶-آشنایی با انواع موتورها و نحوه عملکرد و موارد استفاده آنها
  • ۷-آشنایی با ارتباط از طریق I2C
  • ۸-آشنایی با کنترل به روش PWM
  • ۹-طراحی و راه اندازی مدارات ازقبیل:دما سنج،کنترل دور موتور DC،کنترل استپر موتور،رطوبت سنج، فاصله سنج، سنسور IR، کنترل رله ،ماژول سون سگمنت،ماژول LCD،سنسور نور،سنسور گاز و دود ،سنسور اثرهال،سنسور جریان،سنسور ولتاژ، ماژول فلومتر،سنسور باران،سنسور صوت،…