درباره من

 

سوابق تحصیلی:

 

-کارشناسی:

رشته: مهندسی تکنولوژی نساجی

محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان

سال ورود:   ۱۳۷۵                      سال فارغ التحصیلی :   ۱۳۷۹

موضوع پروژه : کاربرد کامپیوتر در نساجی

 

-کار شناسی ارشد:

رتبه: اول در آزمون دانشگاه آزاد

رتبه: سوم در آزمون سراسری

رشته: مهندسی تکنولوژی نساجی

دانشجوی ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد

محل تحصیل : دانشگاه صنعتی امیر کبیر

سال ورود:   ۱۳۸۰                     سال فارغ التحصیلی :   ۱۳۸۲

موضوع سمینار:   طراحی مد ومدل کردن منسوج به وسیله کامپیوتر

موضوع پروژه :   بهینه سازی روش جایگذاری الگوها با در نظر گرفتن چندین دسته الگو  وچرخش قطعات

-دکترا:

رتبه: اول

دانشجوی ممتاز در مقطع دکتری

رشته: مهندسی تکنولوژی نساجی

محل تحصیل : دانشگاه صنعتی امیر کبیر

سال ورود:   ۱۳۸۲                   سال فارغ التحصیلی : ۱۳۸۷

موضوع پروژه: مطالعه ی نیروهای مؤثر بر الیاف فیلامنتی فلزی در میدان مغناطیسی گردان

سوابق کاری:

شغل:پژوهشگر

محل کار:خیابان ولیعصر_خیابان جام جم_ساختمان تولید_طبقه سوم_ گروه اقتصاد شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران

سال شروع به همکاری:   ۱۳۷۹   تا:   ۱۳۸۱به مدت دوسال ونیم

شغل:هیات علمی

محل کار:یزد-صفائیه-دانشگاه آزاد یزد-دانشکده نساجی

سال شروع به همکاری: ۱۳۸۳   تا: ۱۳۸۷

 

شغل:استاد مدعو

محل کار:تهران –خ حافظ-روبروی سمیه-دنشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده نساجی-آزمایشگاه مبانی برق

سال شروع به همکاری:   ۱۳۸۴   تا: ۱۳۸۸

 

شغل:استاد مدعو

محل کار:یزد-صفائیه-دانشگاه یزد-دانشکده نساجی

سال شروع به همکاری: ۱۳۸۴ به مدت یک ترم

 

شغل:هیات علمی

محل کار:یزد-صفائیه-دانشگاه یزد-دانشکده نساجی

سال شروع به همکاری: ۱۳۸۷ تا:   ادامه دارد

شغل:استاد مدعو

محل کار:یزد-صفائیه-دانشگاه آزاد یزد-دانشکده هنر

سال شروع به همکاری: ۱۳۹۱   تا: ادامه دارد

شغل:استاد مدعو

محل کار:یزد-صفائیه-دانشگاه امام جواد-دانشکده هنر

سال شروع به همکاری: ۱۳۹۴   تا: ادامه دارد