کارشناسی

عنوان پروژه کارشناسی شماره دانشجو نام خانوادگی و نام دانشجو
بررسی اثر به جا مانده دوخت روی پارچه در اثر نیروهای کششی و به کارگیری نتایج حاصله در طراحی و تولید کت وشلوار مردانه ۸۴۱۹۴۷۳ حقیقت فاطمه
تولید دستکش با قابلیت ایجاد حرارت ۸۴۱۸۷۷۳ پورباقی رها
تولیددستکش با قابلیت ایجاد حرارت ۸۴۱۹۲۰۳ حاجب انسیه
بررسی اثر بجا مانده دوخت روی پارچه در اثر نیروهای کششی و بکارگیری نتایج حاصله در طراحی و تولید کت و شلوار ۸۴۱۹۳۵۳ حسن زاده طباطبائی عاطفه سادات
ارگونومی در صنعت پوشاک و بررسی و بهینه سازی آن در چند واحد تولیدی پوشاک ۸۴۱۹۰۱۳ جدی سمانه
بررسی تاثیر پارامترهای نخ و دکمه روی استحکام اتصال دکمه و لباس ۸۵۲۱۲۲۳ مزدک زینب
تولید جاذب صوتی با استفاده از ضایعات پوشاک بی بافت با استفاده از رزین ۸۵۲۰۵۵۳ قادری شوکت
     
پارامترهای موثر دوخت بر ثبات ابعادی پارچه گلدوزی شده ۸۵۱۸۹۸۳ رنجبرباقی آبادی محبوبه
     
پارامترهای موثر دوخت بر ثبات ابعادی پارچه گلدوزی شده ۸۵۱۸۶۰۳ دهقانی فیروزآبادی فاطمه
     
استفاده از تکنیک داده کاوی و شبکه عصبی در سایز بندی پوشاک زنانه شهرستان یزد ۸۵۲۱۵۳۳ میرجلیلی فرزانه
     
استفاده از تکنیک داده کاوی و شبکه عصبی در سایز بندی پوشاک زنانه شهرستان یزد ۸۵۲۰۹۵۳ ماکوئی ابرندآبادی فاطمه
     
بررسی پارامترهای راحتی در کلاه های بافتنی ۸۵۲۱۹۰۳ وزیری شیوا
     
بررسی پارامترهای راحتی در کلاه های بافتنی ۸۵۲۱۷۰۳ نصراصفهانی زهرا
     
بررسی تاثیر نوع درز و تراکم دوخت بر زاویه برگشت پذیری از چروک ۸۵۱۸۷۴۳ رحمانی منشادی معصومه
اندازه گیری ابعاد بدن با استفاده از تصاویر دو بعدی و مقایسه آن با روش معمول ۸۵۱۷۷۱۳ بیدکی حوریه
بررسی الگوی شلوار جین و اصلاح آن با توجه به سایز بندی زنان شهر یزد ۸۶۲۰۵۷۳ میمنی نجمه
     
طراحی سامانه چیدمان مارکر به صورت نیمه خودکار ۸۶۰۹۰۲۳ خزائی زیبا
بررسی طراحی انواع چادرهای مورد استفاده ومسائل موجود در این رابطه در محیط دانشگاهی ۸۶۰۹۸۸۳ دهقان بهابادی زهرا
     
بررسی الگوی مصرف پوشاک دختران یزدی ۸۶۱۴۹۴۳ عابدینی سانیجی مژگان
     
بررسی الگوی مصرف پوشاک دختران یزدی ۸۶۲۰۲۵۳ میرجلیلی فهیمه السادات
     
مطالعه رفتار مشتری در خرید پوشاک (مطالعه موردی مانتو در شهر یزد) ۸۶۱۰۲۳۳ دهقان منگابادی فاطمه
     
مطالعه رفتار مشتری در خرید پوشاک (مطالعه موردی مانتو در شهر یزد) ۸۶۰۶۳۰۳ بهبودی گاوافشادی فاطمه
     
بررسی پارامترهای موثر در طراحی شلوار جین و توسعه نرم افزار کمک طراحی مدل لباس جهت طراحی شلوار جین ۸۶۱۱۲۳۳ رضائی فرشته
     
تاثیر طراحی برراحتی پوشاک کار یکسره ۸۶۱۱۸۷۳ زارع زاده مهریزی میثم
     
تاثیر طراحی برراحتی پوشاک کار یکسره ۸۶۱۳۵۵۳ شمسائی رضا
     
بررسی برخی از پارامترهای راحتی در پوشاک نوزادان ۸۶۱۵۱۰۳ عباسی هفدانی منیره
اندازه گیری تغییرات سطح منافذ پارچه حلقوی ساده تحت کشش با استفاده از پردازش تصویر ۸۶۰۶۴۸۳ بیدمشکی فرزانه
     
استفاده از دسته بندی آماری در سایزبندی مانتو مدارس ۸۶۱۲۰۲۳ زارع آرزو
     
استفاده از دسته بندی آماری در سایزبندی مانتو مدارس ۸۶۰۹۹۳۳ دهقان چناری ندا
     
بررسی عوامل راحتی روانشناختی روی پوشاک زنان شهر یزد ۸۶۲۱۰۰۳ نقدی ثریا
     
اندازه گیری تغییرات سطح حلقه های پارچه حلقوی ساده تحت کشش با استفاده از پردازش تصویر ۸۶۰۶۴۸۳ بیدمشکی فرزانه
     
مطالعه رفتار مشتری در انتخاب شلوار مردانه و اظهار غیر قابل استفاده بودن آن در شهر یزد ۸۷۰۹۷۹۳ رضوی قوام آباد سمیه السادات
     
مطالعه رفتار مشتری در انتخاب شلوار مردانه و اظهار غیر قابل استفاده بودن آن در شهر یزد ۸۷۰۹۱۵۳ دهقانی نیری محدثه السادات
     
بررسی تاثیر ساختار نخ دوخت برروی خصوصیات ظاهری و استحکام دوخت پارچه پیراهنی ۸۵۱۷۰۰۳ آخوندزاده طزرجانی مهدیه
     
بررسی تاثیر ساختار نخ دوخت برروی خصوصیات ظاهری و استحکام دوخت پارچه پیراهنی ۸۷۲۰۴۶۳ نظریان یزدی الهام
     
بهینه سازی چیدمان خط تولید پوشاک با در نظر گرفتن تعداد ماشین آلات و اپراتور موجود ۸۷۰۳۳۹۳ باغشاهی نعیمه
بهینه سازی چیدمان خط تولید پوشاک با در نظر گرفتن تعداد ماشین آلات و اپراتور موجود ۸۷۱۸۰۱۳ محمودی زینب
بررسی عیوب دوخت در شلوارهای فاستونی مردانه ۸۷۰۸۲۸۳ دشمن فنایزدی سرورالسادات
     
بررسی عیوب دوخت در شلوارهای فاستونی مردانه ۸۷۱۹۹۵۳ میروکیلی عاطفه
     
استفاده از روش خوشه بندی کی مینزجهت عوامل تاثیرگذار بر تصمیم خرید تی شرت مردانه ۸۷۰۳۲۱۳ ایرانمنش نگین
مطالعه رفتار مشتری در انتخاب پیراهن مردانه و سایز بندی آن با استفاده از داده کاری ۸۷۰۷۷۸۳ خورشیدی آزیتا
     
مطالعه رفتار مشتری در انتخاب پیراهن مردانه و سایز بندی آن با استفاده از داده کاری ۸۷۰۶۵۶۳ حسین زاده محبوبه
     
بررسی پارامترهای راحتی پوشاک ورزشی ۸۷۱۱۴۴۳ سرعتی زهرا
     
بهینه سازی الگوی لباس بدست آمده با استفاده از تکنیک مسطح سازی ابعاد سه بعدی بدن ۸۸۳۱۸۰۳ یگانه راد مرضیه
     
بهینه سازی الگوی لباس بدست آمده با استفاده از تکنیک مسطح سازی ابعاد سه بعدی بدن ۸۷۱۳۲۶۳ صفری خالق آباد انیس
     
بررسی عوامل تاثیر گذار بر تصمیم خرید لباس مجلسی برای زنان ۳۰-۲۰ ساله شهر یزد ۸۷۱۴۵۰۳ عطارزاده فیروزابادی ازاده
     
بررسی عوامل تاثیر گذار بر تصمیم خرید لباس مجلسی برای زنان ۳۰-۲۰ ساله شهر یزد ۸۷۰۲۲۱۳ اسمعیلی عقداء زهرا
     
بررسی خواص البسه ضد ضربه و طراحی و تولید یک نمونه آزمایشگاهی ۸۸۰۹۴۱۳ انتظاری غزال
     
بررسی خواص البسه ضد ضربه و طراحی و تولید یک نمونه آزمایشگاهی ۸۸۱۷۱۱۳ ربیعی خوندابی راحله
     
ارائه جدول سایز بندی برای منسوجات دست پوش ۸۷۰۷۶۲۳ خطائی زهرا
امکان سنجی استفاده از اتصال حرارتی در پارچه های بی بافت جهت کاربرد در پوشاک یکبار مصرف ۸۸۳۰۰۵۳ نادرزاده میترا
امکان سنجی استفاده از اتصال حرارتی در پارچه های بی بافت جهت کاربرد در پوشاک یکبار مصرف ۸۸۳۱۷۹۳ یگانه فاطمه
ساخت دستگاه بررسی آویزش دینامیکی پارچه ۸۸۱۸۷۴۳ زارع زاده طاهره
بررسی خصوصیات مکانیکی و ظاهری پارجه دارایی وامکان سنجی تولید مانتو با استفاده از این پارچه ۸۷۰۲۱۰۳ اسلامی مهرجردی ریحانه
بهینه سازی الگو مانتو فرم مدارس بر اساس اندازه بدن دانش آمزان ۸۸۱۹۶۴۳ زینل پوریزدی مریم
اندازه گیری آویزش دینامیکی پارچه تاری -پودی ۸۸۲۴۵۷۳ فرامرزپوردارزینی سمانه
بررسی خصوصیات مکانیکی و ظاهری پارجه دارایی وامکان سنجی تولید مانتو با استفاده از این پارچه ۸۷۰۲۱۰۳ اسلامی مهرجردی ریحانه
طراحی نرم افزار کمک طراحی نقشه فرش بر اساس الگوریتم تکاملی و طراحی سامانه اعتبار سنجی نتایج حاصله ۸۸۱۵۲۹۳ درخشان شهریار
تاثیر عوامل زیبا شناختی وتصور از از بدن در راحتی روانشناختی در پوشاک ۸۸۱۲۱۵۳ جاهد بنفشه
بررسی عوامل محیطی و شبکه های اجتماعی بر انتخاب نوع پوشش دختران ۸۸۲۴۱۰۳ عندلیبی بهار
     
بررسی زبری نخ های بخیه مصرفی در چشم پزشکی ۸۸۲۵۳۵۳ قانع عزابادی زهرا
     
بررسی پارامترهای پارچه بر نیروی وارد به سوزن در هنگام دوخت ۸۸۱۹۵۳۳ زمانی فکری محسن
     
بررسی پارامترهای پارچه بر نیروی وارد به سوزن در هنگام دوخت ۸۸۲۴۸۰۳ فریدون تبار نوشین
     
ارزیابی ویژگی های نخ های تکسچره با استفاده از پردازش تصویر ۸۸۱۴۲۴۳ حیدری دهکردی منیره
     
اندازه گیری اصطکاک پارچه با استفاده از پردازش تصویر ۸۹۲۵۳۸۳ قهرمان شهرکی فائزه
اندازه گیری اصطکاک پارچه با استفاده از پردازش تصویر ۸۹۲۶۵۵۳ گل آری فرناز
بررسی پارامترهای موثر در طراحی مایو و طراحی نرم افزار کمک طراحی مدل مایو با استفاده از الگوریتم ژنتیک ۸۹۲۷۷۴۳ مرادی فرزانه
مطالعه و بررسی رفتار مصرف کنندگان محصولات جاذب رطوبت بهداشتی بانوان با رویکرد پزشکی ۸۹۳۱۳۳۳ یوسفی سیبنی مهشید
     
مطالعه ارتباط طراحی با راحتی پوشاک بدنسازان ۸۸۲۱۶۵۳ شیرین پورهفتخوانی حسین
     
مطالعه ارتباط طراحی با راحتی پوشاک بدنسازان ۸۹۳۰۲۵۳ نوروزی نادرلو فخرالدین
     
بررسی میزان جذب انرژی ناشی از ضربه در پارچه های اسپیسر با استفاده از پردازش تصویر ۸۹۱۷۰۴۳ راد مریم
طراحی سامانه تولید طرحهای استتاری جهت کاربرد در صنعت مد ۹۰۳۱۴۴۳ علوی کیا حمیده السادات
بررسی تاثیر طرح دوخت بر روی استحکام دوخت در پارچه های تاری -پودی نظامی ۸۹۱۴۱۵۳ حسینی مصطفی
بررسی تاثیر طرح دوخت بر روی استحکام دوخت در پارچه های تاری -پودی نظامی ۸۹۲۳۷۴۳ غفاری مهرجردی محمود
بررسی تاثیر ضخامت پارچه بر نیروی وارد به سوزن هنگام دوخت ۸۹۲۲۴۲۳ طرفداری امین
تولید نخ مغزی با استفاده از ماشین رینگ ۸۴۲۲۲۹۳ کاظم بیدهند مریم
تولید نخ مغزی با استفاده از ماشین رینگ ۸۴۲۱۲۴۳ صادق پور اکرم
مطالعه آویزش ژارچه با بخیه و دوخت ۸۴۲۱۷۱۳ عبدی نسب صفیه
مطالعه آویزش پارچه با بخیه و دوخت ۸۴۲۳۷۴۳ نظریان ندوشن مرضیه
آویزش وارزیابی شکل آویزش پارچه با استفاده از پردازش تصویر ۸۴۱۹۱۴۳ جوان بختی مینا
تولید جاذب صوتی با استفاده از ضایعات پوشاک بی بافت ۸۴۱۷۸۹۳ اسلامی اردکانی حمیده
تولید جاذب صوتی با استفاده از ضایعات پوشاک بی بافت ۸۴۲۳۱۴۳ مظفری شمسی وجیهه
ساخت دستگاه تست کاسه انداختن پارچه ۸۴۲۱۲۱۳ شیعه بیکی هستی
اندازه گیری طول الیاف با استفاده از پردازش تصویر ۸۴۱۷۹۲۳ اصیلی فیروزآبادی علی
ساخت دستگاه تست کاسه انداختن پارچه ۸۳۱۸۷۷۳ زارع سمانه
بررسی خواص جذب و پخش ضربه پذیری کامپوزیت تهیه شده از ضایعات پوشاک بی بافت ۸۴۲۱۹۹۳ غلامی قاسمی الهه
     
بررسی خواص جذب و پخش ضربه پذیری کامپوزیت تهیه شده از ضایعات پوشاک بی بافت ۸۴۲۲۷۸۳ مجیدی بغدادآباد مینا
     
بررسی اثر خاصیت الکترومغناطیسی پارچه های تاری پودی بافته شده با سیم فلزی ۸۵۱۷۲۷۳ امیرانی طاهره
     
بررسی اثر خاصیت الکترومغناطیسی پارچه های تاری پودی بافته شده با سیم فلزی ۸۵۱۷۷۸۳ پاینده جزی زهره
     
مطالعه وبررسی مدلسازی تغییرات مقاومتی پارچه های حلقوی ساده بافته شده همراه با نخ فلامینتی فلزی تحت کشش ۸۵۲۱۴۷۳ مهران محبوبه
     
مطالعه وبررسی مدلسازی تغییرات مقاومتی پارچه های حلقوی ساده بافته شده همراه با نخ فلامینتی فلزی تحت کشش ۸۵۲۱۰۶۳ محمداخلاقی طوسی ملیحه
     
طراحی وساخت دستگاه بافندگی لنو بصورت دستی ۸۵۲۱۶۰۳ میرهاشمی سیداحمد
     
تاثیر تاب بر طرز قرارگیری الیاف لایه بیرونی نخ ۸۶۱۷۱۱۳ قجری الهه
     
تاثیر تاب بر طرز قرارگیری الیاف لایه بیرونی نخ ۸۶۲۱۵۵۳ هاشمی نسرین
     
بررسی رفتار پرز نخ برارزیابی پرزدهی پارچه با استفاده از پردازش تصویر ۸۶۱۸۹۴۳ مسائلی ریحانه
     
بررسی رفتار پرز نخ برارزیابی پرزدهی پارچه با استفاده از پردازش تصویر ۸۶۰۴۳۳۳ اسدی دالینی زهرا
     
اندازه گیری آویزش پارچه با استفاده از روش تجزیه و تحلیل تصویر با هندسه فراکتال ۸۶۰۵۹۳۳ بختیاری مهری
     
اندازه گیری آویزش پارچه با استفاده از روش تجزیه و تحلیل تصویر با هندسه فراکتال ۸۶۰۹۷۹۳ دهقان بنادکی الهه
     
بررسی کارایی نمونه لایه های تهیه شده از نانو جهت فیلتراسیون محلولهای حاوی باکتری ۸۶۰۹۴۰۳ درایتی سعید
     
     
متوازن سازی خطوط با استفاده از الگوریتم ژنتیک ۸۸۲۵۷۲۳ قنادمعتمدی اصفهانی مریم
ارائه یک روش مبتنی بر الگوریتم تکاملی جهت طراحی یک واحد تولیدی ۸۸۲۵۷۲۳ قنادمعتمدی اصفهانی مریم
     
شبیه سازی رفتار آویزش پارچه بر روی سطوح مختلف با مدل جرم و فنر ۸۹۲۵۳۵۳ قنبری قجرلو حسن
     
طراحی یک مکانیزم جدید جهت حرکت سوزن در ماشین دوزندگی ۸۹۰۶۱۴۳ دهقان زاده سعید
     
طراحی یک مکانیزم جدید جهت حرکت سوزن در ماشین دوزندگی ۸۹۰۶۱۴۳ دهقان زاده سعید