دکتری

 VajiheMozafary    MohsenTaghvaie  
دکتر وجیهه مظفری    

موضوع پروژه:

ارائه مدلی مبتنی بر جرم و فنر جهت شبیه سازی آویزش پارچه حلقوی پودی در

تغییر شکل های بزرگ با در نظر گرفتن پارامترهای ساختاری

   مهندس محسن تقوی    

بررسی و ارائه مدل تحلیلی رفتار لرزشی پارچه‌های اسپیسر حلقوی

 
 MotahareKargar    NedaDehghan  
 مهندس مطهره کارگر       

 

ارائه مدل عددی برای شبیه سازی کیس خوردگی درز در پارچه تاری و پودی

   مهندس ندا دهقان چناری    

شبیه سازی رفتار حرارتی پارچه های اسپیسر تحت نیروهای کششی و فشاری

 
 Mina Emadi    AbbasAliAzami  
 مهندس مینا عمادی   

ارائه یک مدل بهینه جهت بررسی رفتار ارتعاشی نخ فیلامنتی با استفاده از بینایی ماشین

 

   مهندس عباسعلی اعظمی    

شبیه سازی رفتار فشار پذیری منسوجات بی بافت تحت بارگذاری همزمان

استاتیکی و دینامیکی ، با استفاده از مدل جرم ، فنر و دمپر

 
   
مهندس فلاح زاده مطالعه و مدل‌سازی تاثیر میدان مغناطیسی متغیر با زمان بر مورفولوژی نانو الیاف الکتروریسی شده با استفاده از پردازش ویدئو   مهندس طاهره زارع زاده  
مهندس  الهام میرمحمدی