دکتری

 VajiheMozafary    MohsenTaghvaie  
دکتر وجیهه مظفری

موضوع پروژه:

ارائه مدلی مبتنی بر جرم و فنر جهت شبیه سازی آویزش پارچه حلقوی پودی در

تغییر شکل های بزرگ با در نظر گرفتن پارامترهای ساختاری

   مهندس محسن تقوی

بررسی و ارائه مدل تحلیلی رفتار لرزشی پارچه‌های اسپیسر حلقوی

 
 MotahareKargar    NedaDehghan  
 مهندس مطهره کارگر  

 

ارائه مدل عددی برای شبیه سازی کیس خوردگی درز در پارچه تاری و پودی

   مهندس ندا دهقان چناری

شبیه سازی رفتار حرارتی پارچه های اسپیسر تحت نیروهای کششی و فشاری

 
 Mina Emadi    AbbasAliAzami  
 مهندس مینا عمادی    مهندس عباسعلی اعظمی

شبیه سازی رفتار فشار پذیری منسوجات بی بافت تحت بارگذاری همزمان

استاتیکی و دینامیکی ، با استفاده از مدل جرم ، فنر و دمپر