دانشجویان موسسه آموزش عالی امام جواد (ع) یزد

۱-مهسا پیرمرادیان ، طراحی سوتین براساس اندازه گیری سه بعدی سینه مبتنی بر اصول ارگونومی

۲-سیما ابراهیمی،سامانه طراحی سه بعدی مانتوی زیبا با در نظر گرفتن شکل بدن و رنگ پوست با استفاده از منطق فازی

۳-محبوبه افضلی،طراحی ارگونومیک دست پوش با توجه به ابعاد بدن

۴-پریسا پورمند،ایجاد طرح های مدرن چاپی برای پارچه بر پایه موتیف های سنتی فرش با بهره گیری از الگوریتم تکاملی محاوره ای

۵-فاطمه جاودان،طراحی پارچه براساس موسیقی با استفاده از هوش مصنوعی (طراحی لباس ورزشی هوازی)

۶-مهناز ملک محمدی،طراحی سامانه تولید خودکار طرحهای تصادفی یکنواخت جهت چاپ دیجیتال

۷-فریبا جواهری،طراحی سامانه تولید طرح پارچه با استفاده از سری فوریه و الگوریتم ژنتیک محاوره ای

۸-سلیمانیان،طراحی پارچه ولباس یوگا با الهام از طرحهای ماندلا

۹-محبوبه اکبری،طراحی خلاقانه وارگونومیک ماسک تنفسی با استفاده از تصویر سه بعدی صورت

۱۰-مرضیه شعبانی،طراحی پارچه با الهام از صوت وتصویر پرندگان با استفاده از کامپیوتر

۱۱-زهره دانشور،طراحی پارچه ولباس براساس راحتی حرارتی با استفاده از دوریبن حرارتی(مطالعه موردی لباس فوتسال زنان)