تماس با من

تماس با دکتر پدرام پیوندی

 

ایمیل:

peivandi@yazd.ac.ir

تلفن:

۰۳۵-۳۱۲۳۲۵۷۰

نمابر:

۰۳۵-۳۸۲۰۹۸۱۷

اینستاگرام:

pedram_aku

 

تلگرام:

DrPayvandy@

 IMAG0060